Garancija in servis

Podjetje jamči za kakovost blaga z garancijo uvoznika oz. proizvajalca blaga. Pooblaščeni servisi za uveljavljanje garancije in servisiranje so navedeni na garancijskem listu. Ta je priložen vsakemu izdelku.

Osnovni pogoji za uveljavitev garancije: Garancija se lahko uveljavlja le z garancijskim listom, skupaj s kopijo računa.
Praviloma velja garancija eno leto, razen za programsko opremo, diskete, potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH akumulatorje, video in avdio kasete, elektronske komponente, varovalke,... kjer pa garancija ne velja. V primeru tovarniških okvar v garancijskem roku se le-te na servisu odpravijo brezplačno.
Servis za izdelke izven garancije je zagotovljen za obdobje 5 let, če z zakonom ni drugače določeno.
V primeru okvar zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....) garancija ne velja. Prav tako garancije ni mogoče uveljavljati v primeru, da so na blagu vidni posegi tujih, nepooblaščenih oseb, pri napačnem upravljanju oz. malomarnem ravnanju ali pri uporabi neoriginalnih elementov.
Za izgubljene podatke ne odgovarjamo.

Kako uveljavljam garancijo:

  • Za izdelke, ki imajo priložen garancijski list, uveljavljate garancijo na pooblaščenem servisu, ki je naveden na garancijskem listu.
  • OEM izdelki praviloma nimajo priloženega garancijskega lista. Garancijo se uveljavlja na podlagi računa. Servis za OEM izdelke je naveden na računu.
  • Stroške pošiljanja krije pošiljatelj.
  • Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu ali po e-mailu.